صفای سعی چیست؟

درمیان آئین ها و مناسکی که در میان ملل و مذاهب مختلف جهان وجود دارد، با عنوانهایی مواجه می شویم که از وقایع و سمبل های مذهبی نشئت گرفته اند. این باور ها اکنون به صورت یک آیین یا یک رسم ظاهر می شوند. شخصیت های بسیاری در طول تاریخ بوده اند که این آئین ها به تاثیر از رفتار و عملکردایشان در شرایط خاص به ظهور رسیده است. در مناسک حج که همه ساله به عنوان یکی از اصلی ترین مراسم مسلمانان می باشد آئینی وجود دارد که سعی میان صفا و مروه است. صفا و مروه دو تپه هستند که هاجر،همسر ابراهیم پیامبر در میان این دو تپه برای آنکه فرزندش را سیراب کند هروله می زند اما سرابی بیش نمی بیند و سرانجام چشمه آبی از زیر پای فرزندش می جوشد.او هفت بار میان این دو تپه میدود به امید آنکه آبی بیابد و فرزندش اسماعیل را سیراب کند. از این واقعه آئینی در مناسک حج برداشت شده است که حجاج هفت بار میان این دو تپه هروله می زنند و نمادی از هاجر مادر جستجوگر آب و برای بقای فرزند. بسیاری از طرحهای جمعیت امام علی (ع) که توسط شارمین میمندی نژاد، موسس و تئوریسین این NGO طراحی گردیده است،بر اساس بازخوانی سنتها و آیین های کهن مذهبی،قومی و ملی در جهت نیازهای اکنون جامعه بوده است و طرح صفای سعی نیز از آن جمله می باشد.این طرح با مرتبط ساختن آئین صفا ومروه در مراسم حج ، به معضل اجتماعی زنان و مادران می پردازد که با وجود مشکلات بزرگ و توان فرسای زندگی مسئولیت زندگی را به دوش کشیده و مقابل مشکلات شجاعانه ایستاده اند. این طرح با تحت حمایت قرار دادن زنان سرپرست خانوار تلاش می کند از مشکلات آنان بکاهدو توانایی حل مشکلات را در زنان افزایش دهد تا بتوانند با دفاع از حقوق خود در جامعه انسانی به زندگی خود ادامه دهند. صفای سعی طرحی است که هر سال در موسم حج، گروههای هفت نفره (با سمبل گرفتن از 7 بار هروله هاجر)از زنان سرپرست خانوار را مد نظر قرار می دهد و تا توانمندسازی کامل, وضعیت آنان را مد نظر قرار می دهد.

اهداف و ضرورت های طرح

 •  استفاده از سرمایه های اجتماعی موجود در جوامع مسلمان برای بهبود وضعیت زنان.
 •  ایجاد توجه بیشتر به مشکلات زنان محروم در بین طبقه ثروتمند که هر سال به حج می روند.
 •  ایجاد ارتباط موثر میان مراسم مذهبی و فرایند های اجتماعی .
 •  ایجاد ارتباط مناسب میان گروه های عازم حج و زنان سرپرست خانوار به وسیله تشکیل گروه های مددرسانی از حجاج.
 • ایجاد حمایتهای اجتماعی و امنیت خاطر بیشتر برای زنان سرپرست که متاسفانه ، بیمه ، تامین اجتماعی و حمایتهای کافی توسط نهادهای مسئول دولتی
 • آموزش زنان سرپرست خانوار جهت شناخت بیشتر حقوق خود و نیز امکانات و توانمندیهایشان
 • اشتغال زایی و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار.
 • تشکیل شبکه های اجتماعی از زنان سرپرست خانوار برای فعالیتهای اجتماعی
 • برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در زمینه های هنری و حرفه ای به صورت رایگان در مناطق تحت حمایت.
 • بهره گیری از هزینه های جاری و تجملاتی حجاج برای کودکان محروم زنان سرپرست خانوار ..

چشم انداز طرح در کوتاه مدت

 • بهبود وضعیت زنان مورد نظر در این طرح و رفع نیاز های سنجیده شده
 • فرهنگ سازی در میان جامعه و اصلاح نگاه اجتماعی نسبت به زنان سرپرست خانوار و جلب توجه جامعه به معضلات آنها  
 •  تامین حمایت ها برای گروههای هفت نفره انتخاب شده و تمرکز روی مشکلات آنان  
 •  افزایش تدریجی گروه های هفت تایی از زنان تحت پوشش طرح  
 •  سمینار تخصصی درباره معضلات زنان سرپرست خانوار

چشم انداز طرح در میان مدت

 • فرهنگ سازی میان کلیه کاروان های زیارتی حج در ایران و اجرای طرح در سطح ایران تا 5 سال آینده
 • ایجاد شبکه های ارتباطی مردمی برای تامین مشکلات زنان سرپرست خانوار
 • بررسی دقیق علمی از معضلات زنان و پیگیری های مدت دار در زمینه معضلات آنان
 • عضویت همه نهاد های مردمی که در زمینه زنان سرپرست خانوار فعالیت می کنند
 • ترویج نگاه زنانه به مراسم حج و احیای جایگاه مقام والای هاجر در این مراسم

چشم انداز طرح در بلند مدت

 • تحت حمایت قرار دادن همه زنان سرپرست خانوار در ایران
 • تحت حمایت قرار دادن زنان سرپرست خانوار از کشور های همسایه مانند عراق ، افغانستان و کشور های افریقایی
 • ایجاد راهکار های دقیق علمی و بین المللی برای کاهش مشکلات زنان سرپرست خانوار
 • تشکیل "جامعه زنان سرپرست خانوار " که از زنان توانمند و گروه های هفت تایی تحت پوشش به حضور رسیده اند با هدف کمک رسانی به دیگر زنان سرپرست خانوار از سراسر دنیا
 • خودکفایی اقتصادی تمام زنان سرپرست خانوار

جمعیت مستقل امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)

جمعیت مستقل امداد دانشجویی امام علی یک سازمان مردم نهاد غیر سیاسی و غیر دولتی می باشد که با هدف کاهش آسیب های اجتماعی از سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی فعالیت می کند. جمعیت امام علی (ع) دارای شماره ثبت ۱۹۰۶۱ و مجوز فعالیت از وزارت کشور می باشد. همچنین این سازمان مردم نهاد از سال ۲۰۱۰ دارای مقام مشورتی در شورای امور اجتماعی – اقتصادی سازمان ملل متحد است. جامعه هدف خدمات امدادی جمعیت را کودکان و زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب که اغلب ساکن محله های حاشیه و معضل خیز هستند، تشکیل می دهند. تمام اعضای جمعیت امام علی به صورت داوطلبانه و رایگان فعالیت می کنند و کلیه هزینه ها و برنامه های جمعیت از محل کمک های مردمی تامین می شود. برای آشنایی بیشتر با جمعیت امام علی (ع) به وبسایت مرکزی جمعیت مراجعه فرمائید.